Nowoczesny nanolakier ze Stuttgartu

Nowoczesny nanolakier ze Stuttgartu22.12.2003
Pod koniec 2003 roku, po przeszło czteroletnim okresie badań, do seryjnej produkcji w Mercedesie wchodzi nowy rodzaj lakieru, który dzięki najnowocześniejszej nanotechnologii jest znacznie bardziej odporny na zarysowania niż zwykły lakier ...

Pod koniec 2003 roku, po przeszło czteroletnim okresie badań, do seryjnej produkcji w Mercedesie wchodzi nowy rodzaj lakieru, który dzięki najnowocześniejszej nanotechnologii jest znacznie bardziej odporny na zarysowania niż zwykły lakier. Modele Klas E, S, CL, SL i SLK to pierwsze w skali światowej samochody, w których zastosowany zostanie ten innowacyjny system lakierowania.

Nowoczesny nanolakier ze Stuttgartu 1 Również inne modele Mercedesa otrzymają od wiosny 2004 roku odporniejszy na zarysowania nanolakier. Marka motoryzacyjna ze Stuttgartu wnosi tym samym istotny wkład w dalsze podnoszenie jakości i stabilizacji wartości swych samochodów osobowych.

Nowy lakier zawiera mikroskopijnie małe cząstki ceramiczne. Twardnieje w piecu suszącym lakierni, tworząc przy tym bardzo gęstą strukturę siatkową. Dzięki temu jest znacznie lepiej chroniony przed zadrapaniami, które mogą powstać na przykład w mechanicznych myjniach samochodowych. Tak zwane nanocząsteczki trzykrotnie zwiększają odporność lakieru na zadrapania i na trwałe zapewniają wyraźnie widoczny, lepszy połysk. Po ekstremalnych testach w laboratoryjnej myjni połysk lakieru zmierzony przez inżynierów firmy Mercedes-Benz był o 40 punktów procentowych wyższy od wyniku uzyskanego przy zastosowaniu zwykłych lakierów.

Mercedes-Benz przeprowadził wyczerpujące testy nowego nanolakieru zarówno w laboratorium, jak i w praktyce. W długotrwałych próbach wykorzystano ponad 150 samochodów testowych. Nawet po kilku latach użytkowania wykazywały one wyraźnie większą odporność na zarysowania i większy połysk lakieru niż konwencjonalnie lakierowane pojazdy. Nowy rodzaj lakierowania odpowiada poza tym wysokim standardom marki Mercedes-Benz w zakresie odporności na chemiczne wpływy środowiska.

Nowy, wprowadzony do produkcji seryjnej lakier z nanocząsteczkami będzie stosowany zarówno przy lakierze metalizowanym, jak i standardowym.

Mikroskopijnie małe cząsteczki ceramiczne jako warstwa ochronna

Dzięki znacznemu postępowi w dziedzinie nanotechnologii udało się zintegrować mniejsze niż jedna milionowa milimetra cząstki ceramiczne ze strukturą molekularną spoiwa lakieru. Cząstki te poruszają się najpierw w nieuporządkowany sposób w płynnym lakierze, następnie w trakcie procesu suszenia łączą się w sieć. Proces ten powoduje, że na zewnętrznej warstwie lakieru powstaje bardzo gęsta, regularna struktura siatkowa. Służy ona jako warstwa ochronna, czyniąc nowy nanolakier dużo bardziej odpornym na zadrapania niż lakier zwykły.

Nowoczesny nanolakier ze Stuttgartu 2 Dowodzą tego na przykład ekstremalne testy przeprowadzone według normy DIN w laboratoryjnej myjni. Do wody dodawana jest wówczas dokładnie dozowana ilość drobnego pyłu, który jest rozprowadzany po lakierze przez obrotowe szczotki myjące. Po dziesięciu cyklach w myjni, odpowiadających w praktyce obciążeniu w postaci od 50 do 100 czyszczeń samochodu, blachy pokryte nanolakierem charakteryzują się o 40 procent wyższym połyskiem niż testowane w tych samych warunkach konwencjonalne lakiery.

Mercedes-Benz jest pierwszą w świecie marką samochodową, która oferuje odporny na zadrapania lakier. Stanowi on przykład dużego potencjału nanotechnologii dla przyszłych zastosowań, dzięki której naukowcy mają możliwość dostępu do atomowej struktury materiału i wprowadzenia w niej zmian. W ten sposób również w innych dziedzinach techniki motoryzacyjnej możliwe będzie w przyszłości nadawanie materiałom nowych, celowych właściwości. Pojęcie „nanotechnologia" bazuje na greckim słowie "nanos", co w tłumaczeniu oznacza "karzeł". Ogólnie wyraża się tym pojęciem miliardową część jednostki – nanometr odpowiada miliardowej części metra.