Poszukiwany najstarszy Mercedes w Polsce

Poszukiwany najstarszy Mercedes w Polsce13.12.2010
29 stycznia 2011 r. minie dokładnie 125 lat od momentu kiedy Carl Benz złożył w Niemieckim Urzędzie patent na swojego trójkołowca (Patentmotorwagen). By uczcić tę rocznicę Mercedes-Polska poszukuje najstarszego Mercedesa w Polsce.

Do 31 grudnia można zgłaszać samochody marki Mercedes-Benz, co najmniej 25-letnie, które zostały zakupione jako nowe i do dziś pozostają w rękach jednego, polskiego właściciela lub jego spadkobierców. Mercedes-Benz przewiduje specjalną nagrodę dla posiadacza najstarszego pojazdu spośród zgłoszonych.

Poszukiwane samochody powinny spełniać następujące kryteria:
wiek, co najmniej 25 lat,

  • pierwszy i jedyny właściciel z polskim obywatelstwem (wyjątek może stanowić sytuacja, gdy samochód należy do spadkobierców pierwszego i jedynego, polskiego właściciela pojazdu)
  • zgłoszenie powinno wpłynąć do 31 grudnia 2010 r. mailem na adres: piotr.wojcik@daimler.com lub pocztą: Mercedes-Benz Polska, Piotr Wojcik, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
  • Akceptowane będą samochody w dowolnym stanie technicznym, zakupione na terenie Polski lub za granicą.

    Źródło: Mercedes Benz Polska