Opel GT - My 2007 do serwisu

Opel GT - My 2007 do serwisu12.07.2008
Przedsiębiorca General Motors Poland sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody Opel GT - My 2007, mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez spółkę w pewnej liczbie samochodów marki Opel GT – My 2007, uszczelniacz wałka napędowego przekładni głównej może być nieszczelny. Usterka ta może spowodować zablokowanie kół napędowych.

Właściciele pojazdów objętych kampanią zostaną poinformowani o akcji naprawczej i zaproszeni do autoryzowanych serwisów. W przypadku wykrycia wady zostanie ona usunięta na koszt General Motors Poland.

Na terytorium Polski sprzedano 5 samochodów objętych akcją.

Źródło: UOKiK