MotoNews.pl

Kupujesz lub sprzedajesz samochód? Zobacz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży

12 listopada 2015

Umowa kupna i sprzedaży samochodu

Znalazłeś już nabywcę i jesteś gotowy, żeby dobić targu i sprzedać samochód? A może jesteś po drugiej stronie i chcesz kupić używane auto? Teraz przede wszystkim musisz zadbać o sporządzenie umowy, która zabezpieczy Cię przed ewentualnymi roszczeniami drugiej strony. Dokument powinien zawierać o wiele więcej niż tylko podpisy i cenę auta.

Kto komu sprzedaje, czyli strony umowy

W umowie sprzedaży samochodu powinny znaleźć się przede wszystkim dane sprzedającego i kupującego, czyli stron umowy. Nie wystarczą jednak imiona i nazwiska. W przypadku osób fizycznych potrzebny będzie także adres zamieszkania, PESEL oraz numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Jeśli stroną umowy jest osoba posiadająca swoją działalność gospodarczą, w umowie powinny znaleźć się dodatkowe dane, takie jak nazwa firmy, jej siedziba oraz numer wpisu w CEIDG lub innym rejestrze działalności. W przypadku spółek zestaw potrzebnych informacji jest nieco bardziej rozbudowany: nazwa osoby prawnej, siedziba, informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze, wysokość kapitału zakładowego oraz informację, czy jest on pokryty w całości czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej), NIP, REGON oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, na umowie sprzedaży powinny znaleźć się dane i podpisy wszystkich posiadaczy.

Przedmiot umowy

Nie wystarczy podanie marki i numeru rejestracyjnego auta. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy, dlatego na dokumencie powinny znaleźć się także: model, rocznik, przebieg oraz numer nadwozia VIN. Razem z autem szczęśliwy nabywca dostanie także zapewne co najmniej jeden zestaw kluczyków, które wraz z innymi dodatkowymi przedmiotami trzeba wziąć pod uwagę przy opisywaniu przedmiotu umowy.

Cena sprzedawanego auta

Pieniądze – prawdopodobnie najważniejszy aspekt sprzedaży samochodu. I tutaj zaczynają się schody, zwłaszcza jeśli strony umowy decydują się na ustalenie zadatku lub zaliczki. Na umowie sprzedaży auta powinny znaleźć się wszystkie możliwe informacje dotyczące ceny i formy zapłaty:

  • Cena sprzedawanego auta
  • Waluta, w jakiej nastąpi zapłata
  • Ostateczna data otrzymania zapłaty
  • Forma zapłaty (gotówka czy przelew, całość kwoty czy na raty)
  • Zapis o zadatku lub zaliczce

Zarówno zaliczka, jak i zadatek są formą przedpłaty, o której wartość będzie pomniejszona ostateczna należność. Ta pierwsza jest jednak bardziej korzystna dla sprzedającego, ponieważ jeśli nie wywiąże się on ze zobowiązania wobec kupującego, zwraca mu jej równowartość. Jeśli natomiast nie wywiąże się z umowy, w której ustalono wpłatę zadatku, kupujący ma prawo domagać się zwrotu jego podwójnej wartości. Tak sytuacja nastąpi, jeśli na przykład sprzedawca rozmyśli się w ostatniej chwili i wycofa się z transakcji.

Sprawdzenie stanu pojazdu

Bardzo ważnym elementem umowy sprzedaży auta jest zapis stwierdzający, że kupujący sprawdził stan techniczny pojazdu i nie stwierdził żadnych wad lub zapoznał się z istniejącymi usterkami i je akceptuje. Oczywiście zapis nie będzie miał racji bytu, jeśli wada została celowo zatajona przez sprzedawcę. Może się jednak zdarzyć, że sam właściciel nie zdaje sobie sprawy z istniejących w jego aucie uszkodzeń, dlatego zamieszczenie takiej klauzuli w umowie leży w jego interesie.

Podatek, rejestracja i ubezpieczenie

Podatek związany z czynnością cywilnoprawną, jaką jest sprzedaż auta wynosi 2% jego wartości rynkowej w chwili zawarcia umowy. Obowiązek zapłacenia podatku ciąży na kupującym i musi zostać dopełniony w ciągu 14 dni od daty spisania umowy sprzedaży auta.

Sprzedający musi przekazać kupującemu polisę OC razem z kluczykami do samochodu. Takie OC będzie ważne do końca jego obowiązywania (nie zostanie przedłużone automatycznie), ale nabywca może się także zdecydować na wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej u innego ubezpieczyciela.

Jeśli więc kupiłeś auto, ale nie chcesz jeździć do końca z polisą poprzedniego właściciela, najpierw wykup ubezpieczenie OC na siebie, a potem wypowiedz ubezpieczenie poprzedniego właściciela. Wtedy on dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Sprzedający ma obowiązek poinformować swojego ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni. Leży to w jego interesie – jeśli dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel obciąży historię ubezpieczenia osoby widniejącej w polisie.

Zdjęcia: Photodune Źródło: Ewa Niepytalska, porównywarka OC AC mfind.pl