ADR - Automatyczna kontrola odległości i prędkości

ADR - Automatyczna kontrola odległości i prędkości13.11.2002
Innowacyjny układ automatycznej regulacji odległości (ADR) obserwuje przy pomocy radaru znajdujące się przed Phaetonem pojazdy i samodzielnie utrzymuje pożądaną odległość ...

Phaeton jest jedną z najnowocześniejszych luksusowych limuzyn na świecie. Zastosowane w nim rozwiązania techniczne, takie jak 4-strefowa klimatyzacja, pneumatyczne zawieszenie z regulacją amortyzowania lub dostępny jako opcja układ automatycznej regulacji odległości (ADR) tworzą nowe wzorce w tym segmencie.

Dzięki nowoczesnemu układowi automatycznej regulacji odległości ADR kierowca odczuwa bezpośrednio, że jego samochód wspiera go aktywnie w utrzymywaniu odpowiedniej odległości od jadącego przed nim pojazdu. Funkcja ta była dotychczas zarezerwowana wyłącznie dla prowadzącego samochód. Teraz – dzięki układowi ADR – podróż Phaetonem zyskuje nowy komfortowy wymiar.

ADR - Automatyczna kontrola odległości i prędkości 1 Wykorzystujący radar układ automatycznej regulacji odległości uaktywnia się w sytuacjach, które dotychczas wymagały reakcji kierowcy: przy hamowaniu lub przyspieszaniu. Jeżeli jedziemy samochodem wyposażonym w ADR, w momencie zbliżania się do jadącego przed nami pojazdu, który porusza się z mniejszą od nas prędkością lub hamuje, nasza luksusowa limuzyna samoczynnie zmniejszy swoją prędkość. Informacja o tym procesie pojawi się na centralnym wyświetlaczu informacyjnym (umieszczonym między prędkościomierzem a obrotomierzem). Gdy poruszający się przed nami pojazd ponownie przyspieszy lub kierowca Phaetona zdecyduje się na zmianę pasa ruchu, limuzyna ponownie samodzielnie przyspieszy do prędkości zaprogramowanej uprzednio.

Niezwykle prosta obsługa przy pomocy kierownicy wielofunkcyjnej

Układ ADR obsługiwać można intuicyjnie, jego funkcje są bowiem bardzo prosto i logicznie zaprojektowane. Wszystkie ważne przyciski umieszczone są na wielofunkcyjnej kierownicy – znajdziemy tam przycisk "ON/OFF" uruchamiający układ oraz przycisk "SET" umożliwiający indywidualne ustawienia. W momencie aktywowania układu na środkowym wyświetlaczu informacyjnym przed kierowcą, ukazuje się schematyczny rysunek drogi z jadącym przed nami samochodem i ikoną pokazującą stan systemu. Prędkość ustawiana jest przy pomocy wbudowanych w kierownicę przycisków układu regulacji prędkości GRA.

Także tutaj wprowadzono innowację: w urządzeniach tego typu należało dotąd fizycznie przyspieszyć do żądanej prędkości, aby móc ją zapamiętać przy pomocy klawisza "SET". Takie postępowanie w Phaetonie jest także możliwe, lecz nie jest już konieczne: przy pomocy dwóch przycisków "GRA +" i "GRA -" można ustawić prędkość w odstępach co 10 km/h do maksymalnej dla tego systemu prędkości 180 km/h. Wybrana, a jeszcze nie osiągnięta prędkość jest oznaczana na prędkościomierzu przy pomocy czerwonej diody oraz wyświetlana na wyświetlaczu informacyjnym.

Odległość i dynamika ADR mogą być ustawiane indywidualnie

Kierowca może również ustawić - w określonym zakresie - odległość minimalną od jadącego przed nim samochodu oraz sposób dynamicznej reakcji urządzenia. Przy pomocy pokrętła w kierownicy wielofunkcyjnej wybrać można jeden z siedmiu możliwych stopni przedstawionych w formie graficznej na wyświetlaczu centralnym. Stopnie od 1 do 7 oznaczają czas reakcji pojazdu. W trybie 1 Phaeton hamuje najpóźniej i przyspiesza najszybciej; w trybie 7 limuzyna rozpoczyna bardzo wcześnie proces hamowania i przyspiesza powoli.

W czasie jazdy po autostradzie najlepiej sprawdzają się stopnie od 1 do 5 - Phaeton płynnie dostosowuje prędkość do pozostałych pojazdów, a przy zmianie pasa ruchu odpowiednio szybko przyspiesza. W czasie pokonywania długich tras po autostradach idealne są stopnie 3 i 4. Dwa najwyższe stopnie (6 i 7) najlepiej spełniają swoje zadanie na zwykłych drogach, poza autostradą. W trybie 7 odległość do jadącego z przodu pojazdu odpowiada dokładnie wartości wskazanej przez prędkościomierz: 100 km/h oznacza odległość 100 metrów. Opcja ta znacznie podnosi komfort jazdy po mało ruchliwych drogach. Jeżeli jednak reakcja kierowcy byłaby niezbędna (np. w przypadku nagłego hamowania), system wysyła sygnał akustyczny i optyczny.

System radarowy nieustannie kontroluje drogę w odległości 180 metrów od samochodu

Przy pomocy radaru ADR rejestruje wszystkie pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się w polu kąta 11,5 stopni i w odległości ok. 180 metrów. System można włączyć przy prędkości między 30 km/h a 180 km/h. Poniżej i powyżej tych prędkości system wyłącza się ze względów bezpieczeństwa. Kierowca ma ponadto możliwość wyłączenia ADR przy pomocy pedału hamulca lub przycisku na kierownicy "CANCEL". Wciśnięcie klawisza "RES" (RESUME) powoduje ponowne uruchomienie ustawionego trybu i powrót do ostatnich zapisanych ustawień.

ADR optymalizuje komfort jazdy

ADR nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności i defensywnego sposobu jazdy, lecz pomaga mu szczególnie uważnie reagować na sytuację na drodze. Dzięki układowi automatycznej regulacji odległości unika się przekroczenia minimalnego odstępu od jadącego przed nami pojazdu. System zapobiega trzymaniu się zbyt blisko samochodu jadącego przed nami i ostrzega kierowcę w momencie, gdy konieczna jest jego interwencja. Właśnie ta cecha oznacza znaczny postęp w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu. Układ ADR dzięki odpowiednio wczesnemu reagowaniu na sytuację na drodze pomaga kierowcy Phaetona uniknąć wypadku lub niebezpiecznych sytuacji.