MotoNews.pl

Grupa Renault potwierdza przejęcie zespołu LOTUS F1 TEAM

28 grudnia 2015

Kategoria | Sport
Marka, model |
Renault F1

W piątek 18 grudnia br. Grupa Renault i Gravity Motorsports S.a.r.l. – spółka zależna Genii Capital, sfinalizowały formalnie nabycie większościowych udziałów w kapitale zakładowym Lotus F1 Team Limited. Nowa nazwa teamu, struktura zarządu, partnerzy stajni oraz inne szczegóły tej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości podczas uroczystości, która odbędzie się w Paryżu w lutym przyszłego roku. Na okres przejściowy mianowany został nowy, tymczasowy zarząd, którego prezesem został Jerôme Stoll, a dyrektorem generalnym Cyril Abiteboul.

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w dniu 28 września br. pomiędzy Grupą Renault a Gravity Motorsports S. à r. l., w dniu 3 grudnia br. strony zawarły najważniejsze umowy związane z tym przejęciem. Od tego momentu wszystkie zainteresowane strony dokładały wszelkich starań, aby wywiązać się ze wszystkich wynikających z powyższych umów zobowiązań umownych i prawnych dla zapewnienia sprawnej finalizacji transakcji. Personel techniczny ze swej strony kontynuuje prace nad przygotowaniem na czas bolidu na sezon 2016 do pierwszych jazd próbnych na torze w Barcelonie w lutym przyszłego roku.

Zdjęcia: Renault