Audi Elektronik Center

Audi Elektronik Center01.08.2002
Audi AG tworząc projekt Elektronik Center miało na uwadze potrzebę skupienia pod jednym dachem całej wiedzy i doświadczenia firmy Audi w zakresie elektroniki. W maju 2003 roku do przeszklonego kompleksu wprowadzą się pracownicy ...

Audi AG, mając świadomość rosnącego znaczenia elektroniki w samochodach, rozpoczęło w Ingolstadt budowę supernowoczesnego budynku Elektronik Center. Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych na ten siedmiopiętrowy gmach, w którym skoncentrowana będzie cała kompetencja Audi w dziedzinie elektroniki, wynosi prawie 48 milionów euro. W maju 2003 roku podejmie w nim pracą 750 osób.

Audi Elektronik Center 1 Audi AG tworząc projekt Elektronik Center miało na uwadze potrzebę skupienia pod jednym dachem całej wiedzy i doświadczenia firmy Audi w zakresie elektroniki. W maju 2003 roku do przeszklonego kompleksu wprowadzą się pracownicy - 400 osób z Działu Rozwoju Elektroniki, 300 z Działu Zakupów i 50 specjalistów ds. jakości i przygotowania produkcji. "Nadrzędną ideą realizowaną w Elektronik Center będzie nierozerwalne połączenie ze sobą ludzi i zadań" - powiedział dr Willibert Schleuter, szef Działu Rozwoju Elektryki i Elektroniki Audi AG. Zespoły zadaniowe realizujące konkretny projekt będą obejmowały wiele dziedzin, a dzięki skróceniu dróg komunikacji będą mogły o wiele szybciej wymieniać informację między sobą. Ponadto - zdaniem Rolfa Driessena, szefa projektu Elektronik Center -na pierwszym planie znajdzie się kwestia elastyczności i wszechstronności. Zespoły projektowe z różnych dziedzin będą łączyć się na czas pracy nad konkretnym zadaniem także w sensie przestrzennym, bez potrzeby większych zmian w układzie pomieszczeń.

Elektronik Center będzie wyposażone również w najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe i analityczne. Zbudowane zostanie m.in. rolkowo - klimatyczne stanowisko badawcze, które umożliwi sprawdzanie niezawodności części elektronicznych w ekstremalnych warunkach klimatycznych i przy różnych rodzajach nawierzchni. W ramach tego wielozadaniowego stanowiska testowego będzie można z równą łatwością przeprowadzać symulację arktycznego chłodu, wilgotnego, tropikalnego upału, jak i gorącego klimatu pustynnego. W skład centrum wchodzić będzie także specjalne laboratorium, w którym testowane w warunkach rzeczywistych i udoskonalane będą wszystkie funkcje stworzonego przez Audi innowacyjnego systemu obsługi MMI (Multi Media Interface).

Z kolei w supernowoczesnym laboratorium akustycznym fachowcy będą pracować nie tylko nad tym, jak powinien brzmieć sprzęt hi-fi w samochodzie, lecz także nad koncepcjami brzmieniowymi, mającymi na celu uzyskanie odpowiedniego dźwięku jadącego Audi. Kolejną techniczną ciekawostką będzie kanał świetlny o długości 50 metrów i szerokości 10 metrów usytuowany na dolnej kondygnacji budynku, który wykorzystywany będzie przy tworzeniu nowych systemów oświetlenia.

Źródło: Kulczyk Tradex