Audi AG: wyraźnie przekroczony plan sprzedaży 2009

Audi AG: wyraźnie przekroczony plan sprzedaży 200915.01.2010
Sprzedając 949 700 samochodów Audi znacznie przekroczyło plan sprzedaży - już raz zwiększany - na rok 2009. Oznacza to, że sprzedaż w roku 2009 jest niższa tylko o 5,4 procent w stosunku do rekordowego roku 2008 (2008: 1 003 469 wydań).

Prezes Zarządu AUDI AG, Rupert Stadler uważa, że jest to siła marki Audi „Z rozmachem rozpoczynamy rok 2010 i chcemy ponownie sprzedać milion samochodów.”. W grudniu Audi sprzedało 79 300 samochodów – o 4,2 procent mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W listopadzie 2009 Audi zwiększyło swoją prognozę sprzedaży z 900 000 do 925 000. O tym, że również ta wartość została przekroczona zadecydowała m.in. doskonała sytuacja w Chinach. W roku 2009 Audi sprzedało w Chinach (łącznie z Hongkongiem) 158 941 samochodów (2008: 119 598) – o 32,9 procent więcej niż w roku ubiegłym. W grudniu koncern z czterema pierścieniami uzyskał w Chinach wzrost sprzedaży o 75,6 procent – 19 069 aut (2008: 10 861 samochodów).

W USA Audi of America z 82 716 autami odnotowało w roku 2009 sprzedaż mniejszą o 5,7 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym (2008: 87 760) i zwiększyło wyraźnie swój udział w rynku. W grudniu Audi sprzedało tutaj 9 030 samochodów, plus 17,1 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (2008: 7 712).

W Europie sprzedaż marki z czterema pierścieniami zmniejszyła się w 2009 roku o 12,8 procent. Członek Zarządu AUDI AG ds. Sprzedaży Peter Schwarzenbauer „W porównaniu z konkurencją jest to bardzo dobry wynik: z 618 850 wydaniami do klientów zajęliśmy pierwsze miejsce jako najmocniejsza marka Premium.” W grudniu wydania do klientów w tym regionie były o 22,8 procent niższe w porównaniu z grudniem 2008 (44 100 samochodów; 2008: 57 156).Na niemieckim rynku Audi sprzedało 228 844 auta (-11,3 procent; 2008: 258 111 samochodów); w grudniu 17 565 (-31,6 procent; 2008: 25 667 samochodów).

Źródło: Audi