Dachy parkingów Audi produkują energię słoneczną

Dachy parkingów Audi produkują energię słoneczną20.10.2010
Czysta sprawa: na dachach parkingów przy zakładach Audi w Neckarsulm instalacja fotowoltaiczna z 10.700 modułami produkuje od siódmego października energię elektryczną z energii słonecznej. AUDI AG oddała powierzchnię dachów ...

...do dyspozycji firmie Gehrlicher Solar AG z Monachium.

Przy produkcji naszych samochodów staramy się oszczędzać zasoby naturalne. Zatem oddanie dachów naszych parkingów do dyspozycji firmie Gehrlicher AG w celu produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej pasuje dobrze do naszej ogólnej koncepcji – wyjaśnił Albrecht Reimold, szef zakładów w Neckarsulm. W macierzystej siedzibie w Ingolstadt Audi również uzyskuje prąd z ogniw fotowoltaicznych: już od początku 2010 roku działa tam instalacja o powierzchni 11.600 metrów kwadratowych.

Energia odnawialna ma coraz większe znaczenie wśród różnych sposobów pozyskiwania energii. W miastach duży potencjał produkcji energii słonecznej mają przede wszystkim dachy budynków – powiedział Klaus Gehrlicher, Prezes Zarządu Gehrlicher Solar AG.

Dachy parkingów Audi produkują energię słoneczną 1Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy przeznaczenie dachów parkingów AUDI AG pod ogniwa fotowoltaiczne.

Energia elektryczna przekazywana jest do publicznej sieci zakładu energetycznego EnBW AG. W ten sposób rocznie może być produkowanych ponad 1.900 megawatogodzin energii elektrycznej. Odpowiada to zużyciu prądu przez 418 czteroosobowych gospodarstw domowych – wyjaśnił Bernd Martin, szef Działu Ochrony Środowiska w zakładzie Audi.

W zakładach Audi wprowadzono wiele rozwiązań mających na celu ochronę środowiska. Na przykład w lakierni wykorzystywany jest zamknięty obieg wody, która jest uzdatniana w taki sposób, że – jak zaznaczył Martin – od 1995 roku nie musiała być wymieniana. Także w kabinie prób szczelności, które przechodzi każdy samochód Audi, zamknięty obieg wody pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości ścieków. Wentylacja z rekuperacją w budynku biurowym również przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii.

Także centrum kontroli silników, w którym jednostki napędowe poddawane są szczegółowym badaniom, spełnia wysokie standardy ekologiczne: Podczas próbnej pracy silniki są hamowane przez maszyny asynchroniczne i produkują przy tym energię, podobnie jak dynamo w rowerze – objaśnił Martin. Audi przekazuje uzyskaną w ten sposób energię do własnej sieci elektrycznej. W centrum tym zainstalowano także instalację, która wykorzystuje wodę chłodzącą silniki do ogrzewania budynku.

Źródło: Audi