MotoNews.pl

Cena ubezpieczenia OC – od czego zależy?

13 stycznia 2019

cena-ubezpieczenia-oc

Od czego zależna jest cena ubezpieczenia OC? Wiadomo bowiem, że zakres działania i świadczona ochrona ubezpieczeniowa jest zawsze taka sama, niezależnie od składki czy też od firmy oferującej ochronę. Zatem, skoro nie zakres, to co decyduje o wysokości składki?

Staż za kierownicą

Zasadniczo mówi się, że czynniki, które wpływają na składkę ubezpieczeniową OC, można podzielić na dwie grupy. To czynniki dotyczące samego ubezpieczonego, jak również czynniki związane z pojazdem.

Do czynników związanych z ubezpieczonym z pewnością można zaliczyć jego staż za kierownicą pojazdu. Im dłużej dana osoba jeździ samochodem, tym większą ma zniżkę za staż, a tym samym mniej zapłaci za ubezpieczenie.

Młody kierowca, statystycznie, jeździ bardziej niebezpiecznie, brawurowo i nieostrożnie. Ma też mniejsze doświadczenie, a to znacząco wpływa na jego sprawność za kierownicą pojazdu. W efekcie stanowi większe zagrożenie na drodze i niesie ze sobą większe ryzyko. Dlatego jego składka jest wyższa. Im dłużej jeździ, tym większe ma doświadczenie, potrafi przewidywać pewne sytuacje na drodze i potrafi na nie reagować – niesie mniejsze ryzyko i może mieć mniejszą składkę.

Miejsce zamieszkania

Duże znaczenie ma miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Duże miasta wiążą się z ruchem drogowym o większej częstotliwości. Statystycznie niesie to ze sobą większe ryzyko kolizji, które jest z kolei przyczyną wyższej składki ubezpieczeniowej.

Jeżeli natomiast pojazd zarejestrowany jest w mniejszym mieście, to jest mniejsze ryzyko, że dojdzie do jakiegoś zdarzenia ubezpieczeniowego, składka może więc być mniejsza.

Jako ciekawostkę można sobie samodzielnie wykonać porównanie ubezpieczeń OC (np na https://klaro.pl/). Wystarczy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeniowego i jako jedyną zmienną wprowadzić dwa różne miasta. Reszta powinna pozostawać taka sama (parametry pojazdu i dane ubezpieczonego). Różnica będzie wyraźnie zauważalna.

Szkody w ubiegłych latach

Im mniej szkód będzie miał kierowca w poprzednich latach ubezpieczeniowych, tym wyższą będzie miał zniżkę, a zatem zapłaci mniej za swoje ubezpieczenie.

Wystarczy jedna szkoda w przeciągu ostatnich 3 lat, by utracić część zniżek. Jeżeli wspomniana szkoda miała miejsce 3 lata przed zawieranym ubezpieczeniem, utrata zniżek będzie mniejsza, jeżeli 2 lata wcześniej nieco większa. Największe straty notuje się, jeżeli do zdarzenia z winy ubezpieczonego dojdzie w roku bezpośrednio poprzedzającym zawarcie nowego ubezpieczenia.

Najlepiej jednakże nie mieć w ogóle szkód, bo wtedy zyskuje się największe zniżki.

Wiek i przebieg auta

Do czynników, które dotyczą pojazdu, z pewnością należy zaliczyć wiek auta i jego przebieg, które są ze sobą dość ściśle powiązane. I tak, całkiem nowe samochody wymagają opłacenia wyższego OC. Jest to związane z tym, że właściciele nieśmiganych aut statystycznie częściej powodują wypadki niż właściciele aut używanych. Wynika to prawdopodobnie z brawury i chęci pokazania się. Ceny są jednak kalkulowane na bazie danych statystycznych, a te są jednoznaczne.

Wysokie OC zapłaci również właściciel bardzo starego auta z dużym przebiegiem. Wiąże się to natomiast z jego stanem technicznym. Im starsze auto, tym większe ryzyko, że zawiedzie na drodze.

Najniższe OC zapłacą właściciele aut kilku i kilkunastoletnich (od 2 do 12 lat). Statystycznie właściciele tych pojazdów jeżdżą ostrożnie – auto jest dla nich stosunkowo kosztownym wydatkiem, więc o nie dbają, nie mają też czym się pochwalić, więc nie wykazują się brawurą i nie są jeszcze tak stare, by były zawodne na drodze.

Pojemność silnika

Bardzo duży wpływ na składkę ubezpieczeniową ma pojemność silnika samochodu. Im większa pojemność, tym wyższa składka. Zależność tę bardzo łatwo można uzasadnić. Auta z większą pojemnością silnika mają większą moc. Są szybsze, a przez to niosą ze sobą większe ryzyko ubezpieczeniowe.

Auta o mniejszej pojemności są słabsze i wolniejsze. Nie stanowią więc tak dużego zagrożenia. Można więc im naliczyć nieco mniejszą składkę.

Widać zatem, jak wiele różnorodnych elementów wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej. Jest to splot cech samego kierowcy, jak również cech ubezpieczanego pojazdu.