BMW serii 5 i serii 6 do serwisu

BMW serii 5 i serii 6 do serwisu30.03.2012
Przedsiębiorca BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki BMW serii 5 (sedan i kombi) i BMW serii 6, wyprodukowane w Niemczech, mogą stwarzać zagrożenie ...

...dla bezpieczeństwa użytkowników. Przedsiębiorca poinformował, że w samochodach objętych przedmiotową akcją dodatni przewód akumulatora przebiega od akumulatora w bagażniku przez rozdzielacz umieszczony w podłodze bagażnika, aż do dodatniego bieguna w komorze silnika. Czynniki długofalowe, takie jak wibracje, zmienna temperatura lub inne czynniki środowiskowe mogą spowodować nieszczelność i poluzowanie się połączenia śrubowego.

W następstwie może dojść do wahań w działaniu sieci pokładowej wraz z zakłóceniami różnych systemów aż do nieuruchomienia silnika. Możliwy jest lokalny wzrost temperatury na połączeniu śrubowym, który w bardzo rzadkich przypadkach może doprowadzić do rozgrzania podłogi bagażnika. W takim przypadku nie można całkowicie wykluczyć pożaru w bagażniku, również, gdy pojazd jest wyłączony.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 4250 samochodów marki BMW. Przedsiębiorca poinformował pierwszych właścicieli samochodów listem poleconym o zagrożeniu i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu usunięcia ewentualnej usterki.

Pozostali właściciele samochodów marki BMW, objętych przedmiotową kampanią, powinni zgłosić się do autoryzowanego punktu serwisowego, których lista dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorcy: www.bmw.pl.

Źródło: UOKiK, BMW