Citroen C5 z systemem Snow Motion

Citroen C5 z systemem Snow Motion27.02.2009
Inteligentny system antypoślizgowy Snow Motion stanowi światową premierę w zakresie bezpieczeństwa i trzymania się drogi. System Snow Motion został opracowany z myślą o zapewnieniu rozwiązania pozwalającego na ...

...skuteczną i bezpieczną jazdę na zaśnieżonych nawierzchniach z możliwością korzystania z funkcji ESP, nawet jeżeli takie warunki drogowe panują tylko przez krótki okres w ciągu roku. Założeniem przy opracowywaniu systemu było wdrożenie urządzenia łatwego w obsłudze i niewymagającego ponoszenia dodatkowych kosztów, aby mogło być oferowane w wyposażeniu standardowym.

Technologia Snow Motion umożliwia zarówno początkującym, jak i doświadczonym kierowcom jazdę i ruszanie na zaśnieżonych i oblodzonych drogach bez specjalnych umiejętności, nawet na pochyłościach do 10%. Jednocześnie Snow Motion zapewnia optymalizację trzymania się drogi samochodu we wszystkich okolicznościach, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Zalety systemu mogą być w pełni wykorzystane, gdy samochód jest wyposażony w opony zimowe, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo i skuteczność w tych warunkach.

Sposób działania Snow Motion
Samochody wyposażone w klasyczny system antypoślizgowy (ASR) umożliwiają regulację poślizgu kół pędnych. Jednak w ekstremalnych warunkach eksploatacji ten system może utrudniać poruszanie się. Aby wyeliminować tę niedogodność technologia Snow Motion zapewnia nowatorski układ sterowania systemem antypoślizgowym, umożliwiając Citroenowi C5 ruszanie i skuteczną jazdę po oblodzonych lub zaśnieżonych drogach.

Działanie Snow Motion przebiega w 3 fazach
Pierwsza faza: rozpoznanie stylu jazdy kierowcy (przyspieszenie, kąt kół ) i analiza warunków zewnętrznych (kąt nachylenia drogi, przyczepność),

Druga faza: wprowadzenie parametrów jazdy wybranych przez kierowcę, porównanie z rzeczywistymi warunkami nawierzchni i komputerowe obliczenie wartości zadanych, które są przekazywane do systemu kontrolnego silnika i układu hamulcowego,

Trzecia faza: kontrola i ocena odchylenia między wartościami zadanymi i reakcją samochodu w celu dokonania korekty umożliwiającej optymalne dostosowanie parametrów jazdy wybranych przez kierowcę do rzeczywistych uwarunkowań .

Poruszanie się samochodu dzieli się na dwa odrębne etapy : ruszanie i jazdę. Ruszanie: etap ruszania jest aktywny do osiągnięcia prędkości około 4 km/h i charakteryzuje się zróżnicowanym, naprzemiennym sterowaniem dwóch kół jezdnych. Ten etap jest aktywowany jeżeli jest to niezbędne, w zależności od warunków, możliwej do osiągnięcia przyczepności i przyspieszenia samochodu.

Jazda: ten etap jest aktywowany:
· po etapie ruszania, gdy pojazd osiąga prędkość powyżej progu określonego w zależności od nachylenia drogi, parametrów wybranych przez kierowcę i możliwej do osiągnięcia przyczepności.

· lub bezpośrednio, gdy etap ruszania nie został uruchomiony.
System dąży do znalezienia optymalnego punktu działania kół w zależności od parametrów jazdy wybranych przez kierowcę i istniejących warunków przyczepności.

Inne zalety Snow Motion
Zarówno na mokrej jak i na suchej nawierzchni Snow Motion umożliwia specjalny rozkład momentu na łuku między dwoma kołami pędnymi. To rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie przyczepności, aby osiągnąć jak najlepszą sterowność.

W przypadku dużych sił odśrodkowych i gdy samochód nie jest podsterowny, wartość zadanej, prędkości regulacyjnej przekazywanej do systemu kontrolnego silnika odpowiada prędkości wzorcowej koła zewnętrznego. Nie występuje gwałtowne „szarpnięcie” silnikiem jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego układu ASR. Jeżeli samochód jest podsterowny, przy obliczaniu prędkości wzorcowej system uwzględnia stopniowo prędkość koła zewnętrznego, kontrolując podsterowność poprzez odpowiednie oddziaływanie na system kontrolny silnika.

Źródło: Citroen