MotoNews.pl

Jaka kara grozi za brak ciągłości w ubezpieczeniu OC samochodu?

27 lipca 2021

kara-oc

Kierowca, który posiada obowiązkowe OC i spowoduje wypadek, może liczyć na to, że jego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. W sytuacji gdy sprawca odpowiadający za takie zdarzenie nie ma aktywnej polisy OC, musi się liczyć z zapłatą wysokiej kary za brak OC, a także koniecznością pokrycia odszkodowania. Co dokładnie mu grozi?

Obowiązek posiadania polisy OC

W Polsce konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, natomiast kontrolę nad dopełnieniem tej formalności sprawuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Co istotne, instytucja ta nie musi dokonać bezpośredniej kontroli posiadacza pojazdu, aby wykryć, że miał on przerwę w OC. Jej przedstawiciele nie zapukają do drzwi właściciela auta, ale, gdy taką przerwę zidentyfikują w systemie informatycznym UFG, wyślą wezwanie do zapłaty kary. Mimo istnienia obowiązku ubezpieczeniowego, wielu kierowców unika zawarcia polisy OC.

W 2019 roku UFG wystawił ok. 127 tys. wezwań do zapłaty kary za brak komunikacyjnego OC, natomiast tylko w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2020 roku takich przypadków było przeszło 100 tys. Około 2/3 ukaranych nie miało ochrony ubezpieczeniowej przez ponad 2 tygodnie. UFG nakłada karę za brak OC nawet w przypadku zaledwie jednodniowej przerwy w ochronie. Dlatego koniecznie należy kontrolować to, czy posiadamy aktywne ubezpieczenie samochodu OC. Warto pamiętać, w jakich przypadkach ochrona nie przedłuża się automatycznie. Ma to miejsce m.in. wtedy, kiedy korzystamy z polisy otrzymanej od sprzedającego pojazd. Taka ochrona wygaśnie po jej zakończeniu. Innym przypadkiem jest nieuregulowanie całej składki za OC w wymaganym terminie – wówczas umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.

Co grozi za brak OC? Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, a także czasu przerwy w ochronie. W przypadku samochodu osobowego, kara za brak OC wynosi:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pojazdu ciężarowego, ciągnika samochodowego i autobusu:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pozostałych pojazdów:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

To jednak nie wszystkie koszty, z którymi musi się liczyć posiadacz nieubezpieczonego pojazdu. W przypadku gdy spowoduje on szkodę, to wówczas odszkodowanie poszkodowanym wypłaci UFG, a następnie fundusz ten zwróci się z regresem do sprawcy zdarzenia, który będzie musiał pokryć odszkodowanie z własnych środków. W 2020 roku średnia wartość regresu wynosiła ok. 17 tys. zł, natomiast rekordowy regres, spłacany przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu, to ok. 1.4 mln zł – mniej więcej taką kwotę spłaca dwóch sprawców wypadków.

Zatem brak OC może się wiązać z poniesieniem bardzo dużych wydatków – możemy być zmuszeni do opłaty za przerwę w ubezpieczeniu, a także do pokrycia ewentualnego odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Warto nie dopuścić do takiej sytuacji, tym bardziej, że koszt OC nie jest wysoki w stosunku do ochrony, jaką zapewnia takie ubezpieczenie. Według danych UFG wysokość składki na OC wynosiła w pierwszym półroczu 2020 roku średnio 550 zł. Ile będzie ona kosztować w przypadku danego pojazdu i jego posiadacza? Odpowiedzi udzieli kalkulator ubezpieczenia samochodu. Na uniqa.pl dajemy możliwość szybkiego, łatwego i bezpiecznego wyliczenia składki – bez konieczności wychodzenia z domu. W dodatku klientom, którzy kupią ubezpieczenie online, naliczymy 15 proc. rabatu.