MotoNews.pl

OC i Autocasco za granicą – sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie auta jest ważne za granicą

28 listopada 2023

ubezpieczenie-za-granica

Własny samochód podczas podróży zagranicznej to ogromne udogodnienie, dzięki któremu można być niezależnym od publicznych środków transportu w danym kraju i podróżować komfortowo oraz na własnych warunkach. Taka podróż może jednak zostać przerwana w wyniku zdarzeń losowych. Dobre ubezpieczenie OC i AC pozwala wprawdzie zabezpieczyć się finansowo na wypadek wielu nieprzewidzianych sytuacji i ich konsekwencji, ale czy polskie OC działa za granicą? Jakie inne ubezpieczenia mogą być Ci potrzebne i czy Twoje Autocasco za granicą zapewnia taki sam poziom ochrony, jak w kraju? Te pytania zadaliśmy specjalistom z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali. Oto, czego się od nich dowiedzieliśmy – zapraszamy do lektury!

Czy ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę jest konieczne?

To pytanie zadaje sobie wielu kierowców, a odpowiedź na nie jest bardzo prosta: tak. W przypadku, gdy jako obywatel Polski wyjeżdżasz swoim pojazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami masz obowiązek posiadania ważnej polisy OC wykupionej w kraju, w którym dany pojazd mechaniczny został zarejestrowany. Wymóg ten dotyczy wszystkich krajów UE.

Poza terytorium Unii Europejskiej obowiązuje prawo danego kraju, co w praktyce oznacza, że nie wszędzie jest honorowane ubezpieczenie OC wykupione w Polsce. W części państw wymagane jest posiadanie Zielonej Karty lub tzw. ubezpieczenia granicznego. Szerzej kwestia wymaganych ubezpieczeń została omówiona w dalszej części artykułu.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę wybrać?

Czerwony samochód osobowy jadący krętą drogą wśród jeziora i gór

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o to, jakie dodatkowe ubezpieczenia wybrać na wyjazd za granicę, ponieważ dla każdej osoby będzie ona inna. Pamiętaj jednak, że nawet w krajach, które honorują polskie OC, zakres ochrony oferowanej przez to ubezpieczenie jest zdecydowanie niewystarczający ze względu na specyfikę OC. Mówiąc prościej, OC ma zabezpieczać osoby poszkodowane, a nie sprawcę, dlatego zastanów się nad wykupieniem odpowiednio dobranych ubezpieczeń dodatkowych.

Zakup OC i rozszerzenie tego ubezpieczenia o dodatkowe polisy to dobry wybór, dający poczucie bezpieczeństwa finansowego w trakcie zagranicznej podróży autem. Jednak dobór konkretnych rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej powinien zawsze być zależny od Twoich faktycznych potrzeb i oczekiwań. Zakres ochrony dostosowuj do własnych wymagań, dobierając ubezpieczenia dodatkowe z uwzględnieniem specyfiki państwa, do którego się wybierasz. Dzięki temu możesz zapewnić sobie skuteczną ochronę przed finansowymi konsekwencjami losowych zdarzeń związanych z wyjazdem samochodem do konkretnego kraju.

Ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę

Niezależnie od tego, na jakie ubezpieczenia dodatkowe się zdecydujesz, bezwzględnym minimum, jakie warto mieć wykupione w zakresie ubezpieczeń na wyjazd za granicę własnym samochodem, jest OC i AC, dobrym pomysłem jest także pakiet Assistance. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat tych ubezpieczeń.

Czy OC działa za granicą i w jakich krajach?

W przypadku krajów honorujących ubezpieczenie OC wykupione w Polsce nie ma żadnych różnic w zasadach działania tego ubezpieczenia i nie musisz mieć żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie aktywnego ubezpieczenia OC. Miej jednak na uwadze, że polisa OC kupiona w Polsce jest honorowana wyłącznie na terytorium UE i w kilku innych krajach europejskich poza UE. W chwili przygotowywania tego artykułu (wrzesień 2023) są to następujące państwa:

 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

W pozostałych krajach może okazać się konieczne wykupienie Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, które jest odpowiednikiem OC w danym państwie i pozwala Ci legalnie poruszać się pojazdem po drogach w tym kraju.

Potrzebne Ci dobre ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę? Sprawdź ofertę Generali!

Czy AC działa za granicą i na jakich zasadach?

Mężczyzna wyjmuje akcesoria campingowe z bagażnika dachowego samochodu zaparkowanego w lesie

W przypadku AC za granicą sytuacja jest nieco inna, ponieważ jest to ubezpieczenie dodatkowe, którego zakres i warunki każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala samodzielnie. Z tego powodu pomiędzy ofertami poszczególnych ubezpieczycieli mogą występować zasadnicze różnice zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i zasięgu terytorialnego. Pamiętaj, że zasięg terytorialny AC oraz zasady, na jakich zawarta przez Ciebie umowa działa poza granicami Polski, znajdziesz w OWU. Dlatego zawsze uważnie zapoznaj się z tym dokumentem, aby mieć pewność, że wybrane przez Ciebie ubezpieczenie AC działa w kraju, do którego się wybierasz.

Dla przykładu w Generali ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski oraz następujących państw europejskich:

 • Albania
 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malta
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • San Marino
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Watykan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

W zakres ochrony wchodzi także europejska część Rosji, tzn. Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski.

Dobre AC za granicą to podstawa – sprawdź ofertę Generali!

Czy Assistance za granicą działa tak samo, jak w Polsce?

Mężczyzna na postoju w czasie podróży siedzi z psem na krawędzi bagażnika swojego samochodu

Pakiet Assistance wykupiony w Polsce może, ale nie musi zapewniać ochrony ubezpieczeniowej poza granicami kraju. Jest to zależne od warunków zawartej przez Ciebie umowy, dlatego zawsze upewnij się, że wybrany wariant Assistance działa także za granicą i sprawdź, w jakich konkretnie państwach możesz z niego skorzystać.

Zwróć także uwagę na fakt, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje odmienny zakres wsparcia w ramach Assistance, dlatego koniecznie sprawdź, co konkretnie może Ci zapewnić ubezpieczyciel. W Generali, zależnie od wybranego wariantu, możesz nie tylko liczyć na sprawną, całodobową pomoc w przypadku kolizji, awarii lub kradzieży w kraju i za granicą, ale przede wszystkim możesz wykupić Assistance krótkoterminowe, a także zdecydować się na sam pakiet Assistance – bez konieczności kupowania OC czy AC.

Ubezpieczenie samochodu za granicą – Zielona Karta

Zielona Karta to zwyczajowa nazwa Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczenia Komunikacyjnego – dokumentu, który potwierdza posiadanie przez Ciebie aktywnego ubezpieczenia OC. Wykupując OC w Generali, Zieloną Kartę otrzymasz bezpłatnie.

Zielona Karta potwierdza zawarcie umowy OC dzięki której możesz uzyskać ochronę z tytułu szkód wyrządzonych za granicą i nie musisz kupować ubezpieczenia granicznego wjeżdżając do jednego z państw, w których system Zielonej Karty jest stosowany.

Do krajów, w których kierowca musi posiadać Zieloną Kartę, należą obecnie:

 • Albania
 • Azerbejdżan
 • Iran
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę?

Na koszty ubezpieczenia samochodu ma wpływ wiele indywidualnych czynników, ponieważ każdy posiadacz pojazdu ma własne potrzeby i oczekiwania. W największym stopniu koszty te są jednak zależne od liczby wybranych przez Ciebie ubezpieczeń dodatkowych oraz od ceny samego OC. Warto w tym kontekście podkreślić, że poszczególni ubezpieczyciele mogą odmiennie wyliczać składkę OC, jeśli ubezpieczany pojazd ma być przez dłuższy czas użytkowany poza granicami Polski.

Podsumowanie

Wyjeżdżając za granicę własnym pojazdem zawsze upewnij się, że posiadane przez Ciebie ubezpieczenia będą respektowane w kraju, do którego się wybierasz. Jeśli nie masz pewności, czy tak jest, dokładnie przeczytaj OWU albo skontaktuj się z ubezpieczycielem. W razie potrzeby uzupełnij posiadaną ochronę o ubezpieczenia dodatkowe w takim zakresie, jaki jest Ci potrzebny. Pamiętaj, że zakup dobrze dobranego ubezpieczenia komunikacyjnego na wyjazd za granicę to poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy wtedy, kiedy będzie Ci najbardziej potrzebna.

Dowiedz się więcej o tym, jakie ubezpieczenie auta za granice Polski jest najlepsze.

Tekst sponsorowany

Zdjęcia: https://stock.adobe.com/pl/