MotoNews.pl

Zmiana podmiotowa leasingu – czym tak naprawdę jest cesja umowy?

czwartek, 13 kwietnia 2017

Kategoria | Leasing
cesja-leasingu-autoefl

Do stycznia 2013 r. przejęcie umowy, czyli inaczej tzw. cesja umowy była nie uregulowana przepisami podatkowymi. Wszystko zmieniło się 4 lata temu, kiedy w życie weszły przepisy umożliwiające dokonanie pełnoprawnej cesji umowy leasingu. Zmiana podmiotu umowy leasingu operacyjnego zawartej do 31.12.2012, polega na rozwiązaniu dotychczasowej umowy i podpisaniu nowej na nowych warunkach finansowych.

Jaka wartość ofertowa jest przyjmowana do nowej umowy ?

Rozwiązanie dla zmiany podmiotowej umów zawartych do 31.12.2012r.:

  • Wartość ofertowa przyjmowana do nowej umowy odpowiada wartości rynkowej określonej na podstawie wyceny, jednak nie mniejszej niż wartość pozostała do spłaty z umowy pierwotnej.

Zmiana podmiotu umowy zawartej od 01.01.2013 zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2012 (Dz.U.2012.1342) następuje w obrębie jednej umowy leasingowej, warunki finansowe oraz okres trwania umowy nie ulegają zmianie.

Przepisy, o których mowa zostały przyjęte jako unormowanie umowy leasingu bez polemicznych rezultatów dla jej stron. Należy mieć na uwadze fakt, iż w takiej sytuacji musi być spełniony jeden bardzo ważny warunek, a mianowicie w ramach cesji umowy leasingu zmianie podlega tylko i wyłącznie strona umowy. Jeżeli jednak w czasie zmiany umowy dojdzie do zmian w innych jej aspektach, np. skrócenie lub wydłużenie czasu trwania leasingu w wyniku cesji, umowa zostanie potraktowana jako zupełnie nowa . Wówczas musiałaby być zawarta na okres minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu oraz opiewać na jego wartość rynkową.

Prawa jak i zarówno obowiązki osoby, która będzie wstępowała w umowę leasingu są takie same jak poprzedniego leasingobiorcy. Nowy podmiot ma prawo do rozliczenia leasingu na takich samych zasadach jak pierwotny korzystający.

Dla kogo takie rozwiązanie jest dobre?

Cesja umowy leasingu jest korzystna dla firm, w których doszło do zmiany właścicieli, gdzie po wszelkiego rodzaju przeobrażeniach (w tym również fuzjach i przejęciach) jest możliwość kontynuowania umów na dotychczasowych warunkach jednak przez- formalnie inny podmiot.

Do cesji umowy dochodzi również wtedy, kiedy leasingobiorca chce lub musi przerwać umowę leasingu przed terminem jej zakończenia. Prowadzi to wówczas do podpisania umowy cesji leasingu. Nowy leasingobiorca przejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z przejmowanej umowy.

Czy to jest trudne?

Zgłoszenie chęci cesji umowy leasingu i samo przejęcie takiej umowy to nic trudnego. W szczególności jeśli może pomóc nam w tym nasz leasingodawca. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z samym leasingodawcą i zgłosić chęć cesji umowy. Niektóre firmy leasingowe dysponują specjalnymi gotowymi formularzami na swoich stronach internetowych, które wystarczy po prostu uzupełnić i wysłać uzupełniony wniosek. Wówczas takie ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej. Nie musimy wówczas tracić czasu na poszukiwania osoby, która chciałaby przejąć naszą umowę – zgłasza się ona do nas sama.

Cesja umowy leasingu w Europejskim funduszu Leasingowym S.A.

Jeżeli posiadają Państwo leasing w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. i są Państwo zainteresowani zmianą podmiotową umowy leasingowej – to jak najbardziej istnieje taka możliwość.
Wystarczy wejść na stronę www.autoEFL.pl i w zakładce „przejęcie umowy” uzupełnić i wysłać formularz.

Natomiast jeżeli interesują się Państwo przejęciem już aktywnej umowy leasingowej to na stronie http://cu.autoefl.pl/ możecie Państwo znaleźć interesującą dla Państwa ofertę.

Zdjęcia: stock , Tekst: AutoEFL