MotoNews.pl

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – kto za nie odpowiada?

10 czerwca 2019

ubezpieczenie-samochodu-w-leasingu

Zakup pojazdu, zarówno dla celów firmowych jak i prywatnych, można sfinansować na kilka różnych sposobów. By móc wybrać ten najlepszy, trzeba najpierw dogłębnie zapoznać się ze specyfiką poszczególnych opcji. Rozważając skorzystanie z usług firmy leasingowej, należy sprawdzić między innymi, kto odpowiada za ubezpieczenie samochodu w leasingu i jaki musi mieć ono zakres.

Jeśli w danym przypadku zakup pojazdu za gotówkę jest niemożliwy lub mało opłacalny, w grę wchodzi przede wszystkim zaciągnięcie kredytu samochodowego lub wzięcie auta w leasing. Wspólną cechą tych metod finansowania jest fakt, że dają użytkownikowi, przynajmniej przez jakiś czas, ograniczoną swobodę dysponowania pojazdem. Poza tym, obydwie narzucają zwykle wymóg wykupienia pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego; ponieważ banki i instytucje leasingowe chcą dobrze zabezpieczyć finansowany przez siebie samochód, oczekują posiadania nie tylko polisy OC, ale i autocasco.

Odpowiedzialny za ubezpieczenie auta w leasingu – wskazany w treści umowy

Stroną odpowiedzialną za ubezpieczenie pojazdu może być zarówno leasingobiorca, jak i firma finansująca. Niemniej jednak, w większości przypadków do wykupienia polisy zobligowany jest klient korzystający z leasingu, i to on ponosi związane z nią koszty. Co ważne, musi stosować się przy tym do wymagań leasingodawcy, który najczęściej precyzyjnie określa, jak powinno wyglądać ubezpieczenie samochodu w leasingu (np. https://www.master1.pl/ubezpieczenia/). Może się zdarzyć, że będzie on oczekiwał nawet skorzystania z pakietu assistance oraz NNW dla leasingowanego samochodu.

Leasingobiorca wybiera ubezpieczyciela

O ile finansujący wskazuje zakres oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej, o tyle wybór konkretnej oferty polisy zależy już od jego klienta. Ten ostatni może skorzystać z dowolnej, najbardziej opłacalnej dla siebie propozycji – spełniającej narzucone wymagania. Warto jednak podkreślić, że praktycznie każdy leasingodawca oferuje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z umową leasingową. Takie rozwiązanie pozwala klientowi uniknąć samodzielnego załatwiania formalności, a przy tym może okazać się korzystne pod względem finansowym; ze względu na ścisłą współpracę leasingodawcy i ubezpieczyciela, składka za taką polisę może (ale nie musi) być niższa, niż w przypadku ubezpieczania auta na własną rękę.

Pełne ubezpieczenie samochodu – ochrona dla obydwu stron umowy

Ponieważ każda firma leasingowa indywidualnie określa warunki, na jakich klient zobowiązany jest ubezpieczyć pojazd, warto zwrócić na nie uwagę już przy analizowaniu poszczególnych ofert leasingu. Wybierając leasingodawcę z mniejszymi wymaganiami w tym zakresie, można liczyć na niższą składkę ubezpieczeniową, a co za tym idzie, niższe koszty użytkowania samochodu. Warto jednak pamiętać, że pakiet OC + AC zapewnia dobrą ochronę nie tylko finansującemu, ale jednocześnie również jego klientowi. Dlatego w praktyce, lepiej jest po prostu poszukać oferty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego w najniższej cenie.