Projekt Visio.M - elektryczny, masowy i miejski

Projekt Visio.M - elektryczny, masowy i miejski04.05.2012
Pojazdy zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł to atrakcyjna opcja transportu w obszarach miejskich i poza nimi. Jednak dotychczasowe rozwiązania to samochody zbyt ciężkie i zbyt drogie lub nie spełniają wymogów bezpieczeństwa ...

...dla rynków masowych. To stało się impulsem do zainicjowania projektu u nazwie Visio.M, w ramach którego współpracują naukowcy z Uniwersytetu Technicznego (TUM) w Monachium i inżynierzy pracujący w branży motoryzacyjnej. Mają oni opracować koncepcję produkcyjnego samochodu elektrycznego, który będzie praktyczny, bezpieczny i tani. Głównym managerem projektu jest koncern BMW. W projekt zainwestowanych zostanie 10,8 mln euro, a finansowanie zapewni niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Projekt Visio.M - elektryczny, masowy i miejski 1 Samochody elektryczne są ciche i nie emitują zanieczyszczeń. Dlatego uchodzą za rozwiązanie gwarantujące w przyszłości indywidualną mobilność w miastach i poza nimi. Jednak na drodze do masowej produkcji pojazdów elektrycznych nadal stoją poważne przeszkody technologiczne. Stworzone dotychczas małe pojazdy elektryczne oferują tylko minimalny poziom bezpieczeństwa i dlatego nie mogą trafić do masowej sprzedaży. Natomiast samochody elektryczne zbudowane na bazie modeli korzystających z benzyny są zwykle zbyt ciężkie i wymagają dużych i drogich baterii.

W ramach wspólnego projektu badawczego Visio.M znane firmy reprezentujące niemiecki przemysł motoryzacyjny i naukowcy z Technicznego Uniwersytetu TUM w Monachium chcą stworzyć pojazd o mocy 15 kW i maksymalnej masie własnej 400 kg (bez baterii), spełniający wymogi dyrektywy Unii Europejskiej L7e. Używają w tym celu prototypu elektrycznego MUTE stworzonego w TUM i badają możliwość zastosowania w nim różnych innowacji i nowych technologii dotyczących bezpieczeństwa, systemów napędowych, magazynowania energii oraz koncepcji operacyjnych nadających się do wykorzystania w produkcji na dużą skalę.

Źródło: BMW, opracowanie: BM